שחקנים

שחקני המועדון

Benyamin viloshni

Benyamin viloshni

Dorit Nasir

Dorit Nasir

BIta Shabani

BIta Shabani

Doron israeli

Doron israeli

Bormel elkais

Bormel elkais

erez sundak

erez sundak

Fredi gauydok

Fredi gauydok

Ginadi greenberg

Ginadi greenberg

Guy Lindman

Guy Lindman

Idan tavori

Idan tavori

Ido abadi

Ido abadi

Igor guydok

Igor guydok

Lera bogo

Lera bogo

kiril

קיריל

Itai tavori

Itai tavori

Israel amit

Israel amit

Lior kolominski

Lior kolominski

Matan cohen

Matan cohen

Meir_tor

Meir tor

Meir Yizhak

Meir Yizhak

Michael gorevish

Michael gorevish

Nir hokima

Nir hokima

Nikol cogen

Nikol cogen

Nadav Rakotch

Nadav Rakotch

Michel brener

Michel brener

Michel spivak

Michel spivak

Philip Zidtman

Philip Zidtman

Ran karlin2

Ran karlin2

Ron barda

Ron barda

Sami yitzhak

Sami yitzhak

Sergei Shaponded

Sergei Shaponded

Shaha cogen

Shaha cogen

Sivan Mazor

Sivan Mazor

sharon sroker

sharon sroker

Tanya Koba

Tanya Koba

Uri proman

Uri proman

Ziv yizhak

Ziv yizhak

Yosef moritz

Yosef moritz

Yonantan branes

Yonantan branes

Vital kerlin

Vital kerlin

Valdimir voldi

Valdimir voldi